ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation
ITEA 4 is the Eureka Cluster on software innovation
31 August 2018 · Source: VINNOVA Website · Download PDF

Internationellt samarbete inom programvarubaserad innovation

Den 4 september öppnar det internationella och industridrivna forsknings- och innovationsprogrammet ITEA sitt årliga erbjudande. Där kan svenska företag och forskare delta i marknadsnära projekt för att utveckla innovativa programvaruintensiva system och tjänster.

ITEA är ett internationellt forsknings- och innovationsprogram som främjar programvarubaserad innovation. ITEA ingår i samarbetsplattformen EUREKA, som främjar samarbete i ett nätverk med 40 deltagande länder. Huvuddelen är europeiska men även aktörer från bland annat Sydkorea och Kanada kan delta.

Det ger små och stora svenska företag samt forskare från universitet och forskningsinstitut unika möjligheter att delta i marknadsnära utvecklingsprojekt där företagens och användarnas behov styr. ITEA ger även goda möjligheter till samarbete med framstående internationella företag och forskare för till exempel standardisering och framtida affärsmöjligheter.

Vinnova har delfinansierat det svenska deltagandet i ett 50-tal ITEA-projekt som utvecklat programvarubaserade innovationer för till exempel tillverkningsindustrin, fordonsindustrin och medicinsk teknik. Det har i många fall lett till goda resultat i form av nya produkter och processer som nu finns på marknaden.

Vinnovas stöd till ITEA varierar beroende på projektkvaliteten men brukar omfatta runt 50 miljoner kronor per år. Under de senaste åren har det svenska deltagandet ökat kraftigt och därför har Vinnova ökat sin finansiering till programmet.

- Digitala lösningar skapar möjligheter för samhällets och näringslivets utveckling. Programvarubaserade innovationer är en central del för att utveckla dessa lösningar. Insatser i form av internationellt samarbete inom detta område är därför en viktig del av Vinnovas strategi, säger Cecilia Sjöberg, direktör och avdelningschef Industriell utveckling på Vinnova.

Ett framgångsrikt exempel är projektet SoRTS där det svenska företaget Elekta medverkade och där ett resultat var en skräddarsydd lösning inom magnetisk resonansstrålningsterapi, som möjliggör realtids spårning av cancertumörer för mer exakt strålningsbehandling. För Elekta innebar resultaten stora affärsframgångar.

I samband med ITEA nätverksdagar i Stockholm 4-5 september öppnar ITEA:s årliga utlysning. Utlysningen stänger den 30 oktober.

Related projects

ITEA 2 Call 7

SoRTS

System of Real-Time Systems